Nowa struktura Jednolitego Pliku Kontrolnego JPK

Nowa struktura Jednolitego Pliku Kontrolnego JPK_V7, obowiązująca od 01.10.2020 roku, nakłada na przedsiębiorców (podatników VAT) dodatkowe obowiązki, polegające na oznaczeniu specjalnymi kodami niektórych towarów i usług, transakcji oraz dowodów sprzedaży i nabycia. Nowy JPK_V7 scala ze sobą struktury dotychczas stosowanych plików JKP_VAT oraz deklaracji VAT-7/VAT-7K. Szczegóły tutaj: Nowy plik JPK Załącznik …

Tarcza antykryzysowa

W związku z obowiązywaniem od 01.04.2020 roku zmienionej specustawy, tzw. tarczy antykryzysowej poniżej przedstawiam Państwu główne założenia dotyczące wsparcia przedsiębiorców, w zakresie obciążeń z tytułu składek ZUS oraz wynagrodzeń dla pracowników. Zawarte w tabeli treści wynikają z mojej indywidualnej oceny/interpretacji ustawy z dnia 31.03.2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach …

Powrót ulgi za złe długi w podatku dochodowym PIT/CIT

I tak…. zgodnie z ustawą o zmianie niektórych ustaw, od 1 stycznia 2020 roku podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) oraz podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), są zobowiązani do stosowania nowej ulgi za złe długi. Przepisy przejściowe określają regulacje dotyczące nowej ulgi za złe długi mającej zastosowanie do …

Rejestr odpadów – Kogo dotyczy? Nowe obowiązki!

Szanowni Klienci! Od 1 stycznia 2020 r. nastąpi zmiana w gospodarowaniu odpadami. Obecny, papierowy system ewidencjonowania odpadów przestanie funkcjonować i w zamian zostanie uruchomiony elektroniczny obowiązek ewidencji odpadów oraz związanej z tym sprawozdawczości. W związku z powyższym na wielu przedsiębiorców zostają nałożone dodatkowe obowiązki ewidencyjne związane z BDO. Dla informacji …

Split payment – Mechanizm podzielonej płatności od 01 listopad 2019 roku załącznik nr 15 ustawy o VAT

Od 1 listopada 2019 r., dla około 150 pozycji towarów i usług zebranych w dodanym do ustawy o VAT załączniku nr 15, zostanie wprowadzony obligatoryjnie obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności MPP (z ang. split payment). Obowiązek dotyczyć będzie transakcji między przedsiębiorstwami (B2B) o wartości równej lub powyżej 15 tys. PLN brutto. …

NIP na paragonie czyli zmiana zasad wystawiania faktur do paragonu – 01.01.2020

Faktura do paragonu – kiedy przedsiębiorca ma obowiązek ją wystawić? Zakup towarów lub usług zewidencjonowany na kasie fiskalnej może być na żądanie klienta potwierdzony również fakturą. Przedsiębiorca ma obowiązek wystawić fakturę w przypadku, na prośbę klienta, w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano …

Kasa fiskalna online – od kiedy należy ją posiadać?

Od maja 2019 roku każdy przedsiębiorca na rynku może nabyć kasę fiskalną online.Należy jednak podkreślić, że aktualnie nie są one obowiązkowe. Pierwszy obowiązek posiadania kasy online powstanie 1 stycznia 2020 roku i dotyczyć będzie: – branży motoryzacyjnych, – podatników dokonujących sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników …

Opłata recyklingowa – 01.09.2019

Od 01.09.2019 r. zmianie uległy przepisy w zakresie pobierania opłaty recyklingowej za torby foliowe wydawane klientom. Każdy przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce, jest zobowiązany pobrać opłatę recyklingową za każdą wydawaną torbę na …

„Biała lista” czyli Wykaz podatników VAT – już obowiązuje!

Baza podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Od 1 września 2019 r. dostępny jest jeden, bezpłatny i elektroniczny Wykaz podatników VAT, tzw. „biała lista”. To połączony wykaz podmiotów zarejestrowanych, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Wykaz podatników VAT to zbiór danych, …