aktualności

Kasa fiskalna online – od kiedy należy ją posiadać?

Od maja 2019 roku każdy przedsiębiorca na rynku może nabyć kasę fiskalną online.
Należy jednak podkreślić, że aktualnie nie są one obowiązkowe. Pierwszy obowiązek posiadania kasy online powstanie 1 stycznia 2020 roku i dotyczyć będzie:

– branży motoryzacyjnych,

– podatników dokonujących sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.

Od 1 lipca 2020 roku obowiązek rozszerzy się o podatników:

– świadczących usługi związane z wyżywieniem przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, a także usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania;

– dokonujących sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Ostatnią grupą podatników, których obowiązek obejmie w ostatnim terminie tj. 1 stycznia 2021 roku, będą branże:

– fryzjerskie,

– kosmetyczne i kosmetologiczne,

– budowlane,

– w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i stomatologów,

– prawnicze,

– związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (wyłącznie w zakresie wstępu).

Kasa fiskalna online ma być w przyszłości obowiązkowa dla wszystkich podatników rejestrujących sprzedaż na rzecz osób prywatnych. Wszystko wskazuje na to, że obowiązek ten będzie od 2023 roku dotyczył wszystkich podatników (czyli od momentu, gdy przestaną obowiązywać przepisy przejściowe), a nie tylko wybrane branże wskazane w art. 145b ust 1. ustawy o VAT.

Kasy z zapisem papierowym na dzień 01.09.2019 roku nie są już dostępne w sprzedaży. Natomiast kasy rejestrujące z elektronicznym zapisem kopii (niekwalifikowane jako kasy online), będzie można kupić do 31 grudnia 2022 roku. Typy kas inne niż kasy online, powoli będą wycofywane z użytku na rynku. Obecnie główną wadą ich zakupu, jest zastrzeżenie przez ustawodawcę możliwości odliczenia ulgi na zakup kasy tylko na kasę online.

Czy kasa fiskalna online jest połączona z Centralnym Repozytorium Kas?
Na wstępie warto wyjaśnić, czemu ma służyć Centralne Repozytorium Kas. Otóż zgodnie z art. 111a ust. 3 ustawy o VAT:

  • „odbierania i gromadzenia danych z kas rejestrujących, które obejmują:

– dane o sprzedaży wykazane w prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT;
– dane o zdarzeniach zapisywanych w pamięciach kas rejestrujących, mających znaczenie dla pracy kas rejestrujących, które wystąpiły podczas używania tych kas, w tym o fiskalizacji kasy, zmianach stawek podatku, zmianach adresu punktu sprzedaży i datach dokonania przeglądów technicznych;

  • analizy i kontroli danych z kas rejestrujących;
  • przesyłania poleceń do kas rejestrujących, dotyczących pracy kas”.

W związku z powyższym podatnik, który zakupił kasę online, po wykonaniu fiskalizacji kasy zobowiązany jest do zapewnienia połączenia, które umożliwi automatyczne, bądź na żądanie przesyłanie danych m.in. e-paragonów pomiędzy kasą fiskalną online a Centralnym Repozytorium Kas (CRK). Należy podkreślić, że połączenie z CRK wykonywane jest przez serwisanta w trakcie fiskalizacji kasy online, więc każda kasa fiskalna online po fiskalizacji połączona jest z Centralnym Repozytorium Kas.

Na koniec warto podkreślić, że aby podatnik mógł w dalszym ciągu (przed objęciem go obowiązkiem kas online) stosować kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, musi zapewnić prawidłowe zaewidencjonowanie podstawowych danych dotyczących dokonywanych sprzedaży, w tym wysokości podstawy opodatkowania i podatku należnego, oraz przechowywać te dane, a w przypadku kasy z elektronicznym zapisem kopii – dodatkowo zapewnić ich bezpieczne przesyłanie na zewnętrzne nośniki danych.