usługi finansowo-księgowe

Rzetelnie prowadzone księgi są źródłem informacji dla działów zarządczych oraz kadry menadżerskiej, na temat sytuacji panującej w przedsiębiorstwie oraz jego kondycji finansowej. Usługi finansowo-księgowe świadczone są z należytą starannością, dokładnością i sumiennością przez wyspecjalizowaną kadrę. Pełna księgowość, podatkowa księga przychodów i rozchodów, ryczałt ewidencjonowany – te i inne ewidencje podatkowe prowadzone są w zakresie świadczonych przez nas usług księgowych..

W zakres usług finanswo-księgowych wchodzą:

  • sporządzania polityki rachunkowości oraz opracowywanie planu kont dostosowanego do zakresu działalności firmy,
  • prowadzenia ksiąg rachunkowych,
  • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
  • prowadzenie ewidencji ryczałtowej,
  • prowadzenia wszystkich wymaganych prawem ewidencji podatkowych,
  • sporządzania sprawozdań finansowych,
  • sporządzanie sprawozdań statystycznych,
  • monitoring i sporządzanie preliminarza płatności,
  • analizy finansowe oraz zestawienia przygotowywane na potrzeby jednostki.