usługi dodatkowe

To co nas wyróżnia to indywidualne, nieszablonowe podejście do każdego przedsiębiorcy jako partnera biznesowego. Będąc nastawionym na pracę zespołową oraz specjalizację, wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom dzisiejszego wymagającego biznesu i indywidualnego przedsiębiorcy. Obok podstawowego zakresu świadczonych usług proponujemy szeroki wachlarz usług dodatkowych, który stanowi nieodzowny atut Goldenstein Tax Poland.

W zakres usług dodatkowych wchodzą m.in.:

  • opracowywanie biznes planów
  • przeprowadzanie i organizowanie szkoleń
  • rejestracja VAT podmiotów zagranicznych
  • występowanie o zwrot VAT z krajów UE
  • rejestracja w niemieckich urzędach skarbowych na potrzeb Freistellungbescheinigung
  • zakładanie, likwidacja i restrukturyzacja spółek
  • zakładanie spółek w systemie S24
  • wdrażanie systemów księgowych
  • wyprowadzanie zaległości księgowych