KADRY PŁACE

W ramach usług kadrowo-płacowych zajmujemy się wsparciem procesów zarządzania zasobami ludzkimi poprzez kompleksową obsługę naliczania płac i administrowania aktami pracowników.

Obsługę kadrowo-płacową świadczymy w zakresie:

  • przygotowywanie umów o pracę, oraz wszelkich innych dokumentów związanych z zatrudnieniem,
  • przygotowywanie umów cywilnoprawnych,
  • prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowej wraz z aktami osobowymi,
  • sporządzanie list płac oraz rachunków do umów cywilnoprawnych zgodnie z zapisami Kodeksu Pracy jak również Kodeksu Cywilnego,
  • sporządzanie oraz przesyłanie obowiązkowych deklaracji i rozliczeń do ZUS i urzędu skarbowego,
  • sporządzanie informacji oraz zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników,
  • doradztwo i obsługa w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych, sporządzanie deklaracji do PFRON,
  • doradztwo i obsługa w zakresie zatrudniania cudzoziemców.