aktualności

Tarcza antykryzysowa

W związku z obowiązywaniem od 01.04.2020 roku zmienionej specustawy, tzw. tarczy antykryzysowej poniżej przedstawiam Państwu główne założenia dotyczące wsparcia przedsiębiorców, w zakresie obciążeń z tytułu składek ZUS oraz wynagrodzeń dla pracowników.

Zawarte w tabeli treści wynikają z mojej indywidualnej oceny/interpretacji ustawy z dnia 31.03.2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.