Nowa struktura Jednolitego Pliku Kontrolnego JPK

Nowa struktura Jednolitego Pliku Kontrolnego JPK_V7, obowiązująca od 01.10.2020 roku, nakłada na przedsiębiorców (podatników VAT) dodatkowe obowiązki, polegające na oznaczeniu specjalnymi kodami niektórych towarów i usług, transakcji oraz dowodów sprzedaży i nabycia. Nowy JPK_V7 scala ze sobą struktury dotychczas stosowanych plików JKP_VAT oraz deklaracji VAT-7/VAT-7K. Szczegóły tutaj: Nowy plik JPK Załącznik …

Tarcza antykryzysowa

W związku z obowiązywaniem od 01.04.2020 roku zmienionej specustawy, tzw. tarczy antykryzysowej poniżej przedstawiam Państwu główne założenia dotyczące wsparcia przedsiębiorców, w zakresie obciążeń z tytułu składek ZUS oraz wynagrodzeń dla pracowników. Zawarte w tabeli treści wynikają z mojej indywidualnej oceny/interpretacji ustawy z dnia 31.03.2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach …

Powrót ulgi za złe długi w podatku dochodowym PIT/CIT

I tak…. zgodnie z ustawą o zmianie niektórych ustaw, od 1 stycznia 2020 roku podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) oraz podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), są zobowiązani do stosowania nowej ulgi za złe długi. Przepisy przejściowe określają regulacje dotyczące nowej ulgi za złe długi mającej zastosowanie do …

Rejestr odpadów – Kogo dotyczy? Nowe obowiązki!

Szanowni Klienci! Od 1 stycznia 2020 r. nastąpi zmiana w gospodarowaniu odpadami. Obecny, papierowy system ewidencjonowania odpadów przestanie funkcjonować i w zamian zostanie uruchomiony elektroniczny obowiązek ewidencji odpadów oraz związanej z tym sprawozdawczości. W związku z powyższym na wielu przedsiębiorców zostają nałożone dodatkowe obowiązki ewidencyjne związane z BDO. Dla informacji …