Kasa fiskalna online – od kiedy należy ją posiadać?

Od maja 2019 roku każdy przedsiębiorca na rynku może nabyć kasę fiskalną online.Należy jednak podkreślić, że aktualnie nie są one obowiązkowe. Pierwszy obowiązek posiadania kasy online powstanie 1 stycznia 2020 roku i dotyczyć będzie: – branży motoryzacyjnych, – podatników dokonujących sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników …

Opłata recyklingowa – 01.09.2019

Od 01.09.2019 r. zmianie uległy przepisy w zakresie pobierania opłaty recyklingowej za torby foliowe wydawane klientom. Każdy przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce, jest zobowiązany pobrać opłatę recyklingową za każdą wydawaną torbę na …

„Biała lista” czyli Wykaz podatników VAT – już obowiązuje!

Baza podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Od 1 września 2019 r. dostępny jest jeden, bezpłatny i elektroniczny Wykaz podatników VAT, tzw. „biała lista”. To połączony wykaz podmiotów zarejestrowanych, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Wykaz podatników VAT to zbiór danych, …

Nowa ulga podatkowa

Od 01.08.2019 roku zero złotych podatku dla podatników do 26 roku życia. Podatnicy do ukończenia 26 roku życia osiągający przychody: – ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o PIT, oraz– z umów zlecenia, o których mowa w …