Split payment – Mechanizm podzielonej płatności od 01 listopad 2019 roku załącznik nr 15 ustawy o VAT

Od 1 listopada 2019 r., dla około 150 pozycji towarów i usług zebranych w dodanym do ustawy o VAT załączniku nr 15, zostanie wprowadzony obligatoryjnie obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności MPP (z ang. split payment). Obowiązek dotyczyć będzie transakcji między przedsiębiorstwami (B2B) o wartości równej lub powyżej 15 tys. PLN brutto. …

NIP na paragonie czyli zmiana zasad wystawiania faktur do paragonu – 01.01.2020

Faktura do paragonu – kiedy przedsiębiorca ma obowiązek ją wystawić? Zakup towarów lub usług zewidencjonowany na kasie fiskalnej może być na żądanie klienta potwierdzony również fakturą. Przedsiębiorca ma obowiązek wystawić fakturę w przypadku, na prośbę klienta, w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano …